Služby

Farmacie a FMCG:

 • přímý prodej do lékáren, edukace farmaceutů
 • realizace převodních objednávek a příprava distribuce
 • vyhledávání nových zákazníků a zákaznická podpora
 • Česká republika + Slovensko

Zdravotnictví:

 • přímé oslovení lékařů a ostatního zdravotnického personálu
 • nepřímé oslovení a komunikace s lékaři a sestrami
 • tvorba a realizace strategie a marketingové komunikace
 • řízení komunikace a kvality
 • Česká republika + Slovensko

Ostatní služby:

 • komunikace s koncovými spotřebiteli (přímá i nepřímá)
 • podpora prodeje B2B a B2C
 • zákaznické informační linky (nonstop)
 • mystery shopping a průzkumy trhu
 • schůzky manažerům a revize práce reprezentantů
 • hromadné rozesílání od 500 kusů – katalogy, makety, letáky, vzorky produktů ap.
 • Česká republika + Slovensko